Download 2013

Speaker Presentation file
Prof Serban Agachi [.pdf]
Chris Jagger [.pdf]
Clare Walker [.pdf]
Prof. Gunawan Tjahjono [.pdf]
Prof. Suwanna Ruangkanchanasetr [.pdf]
Prof. Josef Glossl [.pdf] [.pdf]
Dr. Sujinna Karnasuta [.pdf]
Prof. Sakarindr Bhumiratana [.pdf]
Prof. Dong-Sing Wuu [.pdf]
Prof. Dr. Chiara Mio [.ppt]